Chữ nghĩa

Chữ nghĩa - 3

Chữ nghĩa vốn vô t́nh. Đó là bản chất cơ bản nhất của nó, khiến nó biến thành của chung ở đời, ngôn ngữ của kiến thức.

Phải điên điên mới khát khao làm nghệ thuật bằn ngôn từ.

Nhưng chữ nguồn từ t́nh mà đột xuất, v́ t́nh mà tồn tại, sáng tạo và đ̣i hỏi tương lai.

Chỉ nghe Nao Higano hát nhạc-lời của Kiều Anh là thấy.

Chữ nguồn cũng là ngôn ngữ của kẻ liều hành văn. Liều đấy!

2012-11-24