Chữ nghĩa – 4

Không có chữ nghĩa, ta không thể nên người.

Chỉ có chữ nghĩa thôi, ta chỉ là thằng nô lệ.

Làm người thế nào đây ?

Làm thơ ?

Ta làm sao làm được ?

2015-05-21