ChuNghiaMarxZCHoa

 

Chủ nghĩa cộng sản Ziao Chỉ

 

Chủ nghĩa cộng sản ở VN, thế kỷ 20, là một loại chủ nghĩa cộng sản Ziao Chỉ nguyên thủy, thấm một lớp son mỏng Khổng Nho và hai ngh́n năm đầu óc quan lại, tiếp thu được vài kiến thức hữu dụng của học thuyết Marx về chủ nghĩa tư bản và đế quốc.

Nó đă chiến thắng được hai đế quốc lớn nhờ những giá trị Ziao Chỉ truyền thống c̣n tồn tại trong văn hoá VN thời ấy, học thuyết Marx về chủ nghĩa tư bản và tài quân sự đặc thù Ziao Chỉ.

Thắng rồi, nó chẳng c̣n biết làm ǵ khác hơn là… nhại người đời. Ở mức tồi ! Hành động ấy, trong thế giới này, có nhiều khả năng xoá sạch những giá trị Ziao Chỉ truyền thống đă cho phép VN tồn tại như một nước độc lập và văn minh trong lịch sử loài người cho tới ngày nay.

Ở ta, trong mọi lĩnh vực kiến thức và tư duy, có nhiều người vượt qua được cái "định mệnh" ấy. Nhưng,

– định mệnh của cá nhân ta là những ǵ ta chấp nhận hay khước từ

– định mệnh của dân tộc là những ǵ đa số người trong dân tộc chấp nhận hay khước từ

Hai điều ấy không nhất thiết trùng hợp, ngoài vài thời điểm gọi là "lịch sử".

Văn hoá là nền tảng cuối cùng của chính trị nghĩa là thế.

2010-02-25