ChuNghiaODoi

 

Chữ nghĩa đời

 

Văn chương, triết lư, chữ nghĩa nói chúng, chẳng có giá trị ǵ cả khi nó không bước được vào đời.

Nó hết giá trị khi nó hết khả năng hiện-sinh ở đời.

Nhưng, vào đời là vào đâu ? Ở đời là ở đâu ? Hiện-sinh là cái quái ǵ ?

Vào và ở khao khát sống có t́nh có nghĩa với nhau, vào và ở ư chí sống có nhân cách với nhau của người đời nay trong hoàn cảnh sinh tồn của con người ngày nay. Tất cả con của người chứ không chỉ chính ta hay/và những người giống ta.

Ngoài ra, chỉ c̣n chút "kiến thức", suy tư lẻ, nhất thời lộng lẫy huy hoàng ngũ sắc, thoáng hiện thoáng biến. Chỉ ảo ảnh thôi. Đời ảo ảnh trở về hư vô, chẳng ngôn ngữ nào cứu văn được.

Bạn đời chữ nghĩa ơi, bạn đă bao giờ sống điều ấy chăng ?

Ta chỉ biết sống và yêu chữ nghĩa đến thế thôi.

Ngoài ra, ta vẫn thích ăn ngon, khẩu vị tứ xứ. Ta măi mê đàn bà đẹp, ở mọi chân trời. Ta cứ lang thang, nước này nước nọ, nơi đây nới đó, giới này giới kia.

Chán thật. Hè hè…

2008-12-29