Chữ nghĩa, phim ảnh và âm thanh

Chữ nghĩa, phim ảnh và âm thanh

Ta thuộc những thế hệ xưa, tiếp cận đời xuyên qua chữ nghĩa.

Vào oép mỗi ngày, ta hiểu : những thế hệ mới tiếp cận đời xuyên qua phim ảnh và âm thanh.

Ta đă thoái hoá hay nền văn minh này đang thoái hoá ?

2012-08-08