ChuNghiaVaConNguoi

Chữ nghĩa v con người

> Chữ của Ti hm nay đang l n hm nay : ngn ngữ l tư tưởng. N đang bộc lộ n đy, cố gắng đầy đủ, cố gắng trong một chu vi cng rộng cng tốt, cng nhiều tầng cng tốt, cng nhiều sắc mu cng tốt, một thứ tư tưởng chỉ của Ti[1] -nhưng biết đu, cng lc c thể rất nhiều người hiểu?

** Đ cầm bt, ta nn tin điều ấy, tuy n khng tự nhin hay đương nhin cht no.

2011-11-10

 

 [1] Thế mới l ngn ngữ sống.