ChuNghiaVaToi

Chữ nghĩa v ti

Nếu ti phải l người "mcxt" cuối cng ở đời nay, ti vui lng. Chỉ c điều từ "mcxt" trong đầu ti v từ ấy trong đầu người khc, khng c nội dung như nhau. Thế thi. Ti m chữ nghĩa nhưng ti chưa hề cho php chữ nghĩa rng buộc ti. Đnh vậy.

2009-01-05