ChuNghiaVaoDoi

 

Chữ nghĩa vào đời

nhân chuyện Trần Dần – Thơ chào đời ở Việt Nam

 

Chàng chết đă hơn 10 năm. Thơ chàng viết có bài đă 50 năm, chưa hề được đăng, bỗng nhiên khiến người đời xao xuyến.

Chữ nghĩa lững thững vào đời như thế : xuyên qua tâm tư và hành động thường ngày của con người nhiều hơn là qua những scoop médiatique vèo một thời trang tiêu thụ. V́ thế, mỗi tác phẩm vừa chào đời liền có sinh mạng riêng, độc lập với ư muốn của tác giả. Qua đó, văn phong mới lạ, ư tưởng khác thường cứ tà tà biến thành... ư-chung. Như ca dao hay Kiều. Hè hè...

2008-03-15