Chữ và ḿnh

Ta từng viết đâu đó : ngôn ngữ là phương tiện trọn vẹn duy nhất cho phép con người sống thật với nhau, đồng thời là phương tiện hữu hiệu nhất để con người lừa gạt nhau, gian dối với chính ḿnh.

Ta đă ứng dụng ư tưởng ấy với chính ḿnh trong cuộc sống, và viết Tư-duy Tự-do.

Không biết có độc giả nào tinh mắt nhận ra điều ấy chẳng ?

2013-08-21