Chc nhau

Chc nhau

Lẳng lặng m nghe

Ta chc bạn : xuyn qua tất cả những Ging Sinh, Ti Sinh, Hồi Sinh, Năm Mới, Tết, e tutti quanti, xuyn qua thời cuộc, người đời, vui hay buồn, khng bao giờ bung đam m nghệ thuật của mnh. Ta chn tnh chc thế v chưa chắc g ta lm được. Ta chưa hề m lm nghệ sĩ, nhưng ta chưa hề mất khao kht lm mnh, lm người. Ta tin : ai ai, t nhiều, cũng vậy. C thể ho. Nếu vậy, hạ bt hnh văn cn ho hơn nhiều.

2011-12-24