Co

 

C

 

Đn b c con, bất kể từ ai, đều l con của mnh.

Đn ng c con, chưa chắc đ l con của mnh.

Phải chăng v thế m ham tư hữu ? Nhưng mỗi người ham tư hữu khc nhau. Chỉ khi thm yu mới ham tư hữu như nhau.

Ho thật. Tnh người chỉ c khi c người cho. Ngoi ra thin nhin thi.

H h.

2010-12-07