CoDonMoDuong

C đơn mở đường

C thể con người phải nghiệm sinh tận cng nỗi c đơn ở đời mới tm được những gi trị v nghĩa của cuộc sống, chọn được những tư tưởng hợp với mnh, mở rộng tấm lng v tầm nhn, hiểu v thng cảm được người khc, để sng tạo v xy dựng cho mnh những quan-hệ nhn bản với thin nhin v người đời.

2011-10-19