CoNhungLuc

 

C những lc

Ta c cảm gic kỳ lạ : ta gặp một con người khiến ta thấy mnh cũng l người, c thể cng nhau lm người.

Lại Ziao Chỉ thơ ?

H h

2011-06-24