CoThucMoiVucDuocDao

C thực mới vực được đạo

 

i, nếu lời ni trung thực, c kiến thức, c l tr, c tnh c l tưởng c thể xoay vần xoy vận, ta nguyện đem đời ta nui lời. D ta đ từng viết đại khi : Thoạt tin c Lời, v Lời ấy giả dối.

Tiếc thay, Marx đng ở điểm ny : c thực mới vực được đạo. Khng c đạo, chẳng thể nn người. Nhưng khng c thực, sinh vật cũng khng tồn tại nổi, ni chi chuyện nn người.

May thay, Engels đng khi nhận xt : con người, mặt no đ, l một thực thể duy tm (idaliste) v, ở con người, hnh động đơn giản nhất như ăn uống, cũng phải thng qua c no mới thực hiện được v c no của n c văn ho, nghĩa l c đạo, d l đạo duy vật biện chứng, h h

Nỗi đau của tr thức.

Nỗi đau của chnh khch.

Nỗi đau tư duy tự do.

2011-12-12