CoiNguon

 

Cội nguồn

 

Ta xuất thân Giao Chỉ, một châu quận nhỏ bé của đế quốc Trung Quốc.

Từ thân phận ấy, tổ tiên ta đă xây dựng được một nước độc lập suốt 9 thế kỷ liền, có ngôn ngữ, thơ văn, đạo làm người riêng. Một sự kiện hiếm ở những lănh thổ vành đai của Trung Quốc.

Nhưng, ngay cả khi ta du nhập hai luồng tư tưởng lớn nhất của thời hiện đại, tư bản và cộng sản, ta vẫn măi loanh quanh trong cũi tư duy và văn hoá của Trung Quốc, không ở dạng vĩ đại của nó mà ở dạng thấp kém nhất của nó. Cứ coi phong cách của quan lại ở nước ta ngày nay th́ thấy.

V́ thế, ta đừng bao giờ quên cội nguồn kia của ta để, trong bối cảnh đời nay, từ thân phận này, gọt rửa cho sạch tàn dư của nó trong đầu ta, trong ḷng ta và, một lần nữa, khẳng định chính ḿnh, vươn ḿnh vào thời hiện đại ngang tầm nhân loại. Những nhà khoa học đích thực của ta làm được điều ấy. Vậy th́, trong lĩnh vực khác, ta cũng có thể làm được. Mong mọi người làm điều ấy ngay trong lĩnh vực sở trường của ḿnh. Biết đâu sẽ có ngày khá khấm ?

2009-04-13