Con đường nghệ thuật

Con đường nghệ thuật thường gian khổ. Nhưng nó mang lại cho nghệ sĩ niềm vui không thể t́m được ngoài nó : nó là con đường duy nhất cho phép người nghệ sĩ vươn tới ḿnh, v́ mỗi con người đều độc nhất.

Người nghệ sĩ khác người khác ở đó : nó biết ḿnh không có con đường nào khác để vươn lên chính ḿnh.

Bản thân tôi chưa hề có niềm vui đó.

Thực hiện được hay chăng, tới đâu, c̣n tuỳ thuộc chính ḿnh và… tha nhân !

2015-04-15