ConNguoiSinhRaDeLamGi

 

Con người sinh ra để làm ǵ ?

 

Đệ tử đứng đây một ngày một đêm, ban đêm ngắm tinh tú, ban ngày nh́n thấy trời xanh, thấy phồn hoa cũng giống như mặt trời, ban ngày mọc ở phương đông, đến cuối ngày chỉ c̣n lưu lại chút dư quang ở phương tây. Bất giác trong ḷng cảm thấy bi thương, nhân sinh như vậy, ánh sáng như vậy, thiên địa vạn vật tất cả đều như vậy, đệ tử nhất thời không biết tại sao sinh ra trên đời để làm ǵ, con người thật chỉ nhỏ bé chẳng có giá trị, vậy c̣n sinh ra để làm ǵ?[1]

 

Đúng là "chủ nghĩa hiện sinh" dưới h́nh thái… chưởng !

Cũng là một bộ mặt zui zui của quá tŕnh "toàn cầu hoá" của nhân loại. Hè hè…

2010-07-10[1] Tru Tiên, Tiêu Đỉnh, Việt Nam Thư Quán