Con người thực và con người ảo

Con người thực và con người ảo

 

Ở mọi người, đó là con người, con của người. Nó thực : phải sống. Nó ảo : phải sống cho ra người.

Ở cơi trăm năm, nó cần được yên ả "ăn ngủ đụ ỉa". Ở cơi muôn đời nó cần làm người. Trong bất kể t́nh huống nào.

Ngày nay, khi tư bản tài chính quyết định tương lai của loài người với tốc độ hầu như của ánh sáng, cơi trăm năm của nó tuỳ thuộc người khác từng năm, từng tháng, từng ngày, thậm chí từng giờ. Trên cơ sở đó, cơi trăm năm của nó đă chẳng ra ǵ, cơi ngàn năm của nó cũng chẳng c̣n ư nghĩa ǵ cả. Khủng hoảng văn minh là thế. V́ con người nên người và chết như người cần khoảng 100 năm. V́ con người muốn làm người một cách có ư thức, cần nhiều ngh́n năm ! Chính ta thể hiện khủng hoảng ấy, kiểu này kiểu nọ, khi ta c̣n tin tưởng kiến thức của ḿnh trong lĩnh vực nhân văn và đồng thời, một cách công khai hay thầm kín, chấp nhận rằng ta bất lực . Chính các bậc thầy của ta cũng đă bất lực rồi mà ! Có thấy họ lên tiếng nhằm giải quyết, một cách nhân bản, t́nh trạng phi nhân bản của ta ngày này như thế nào đâu ?

Nh́n từ thế nh́n cá nhân đơn thuần.

Nh́n từ thế nh́n cá nhân trong tư cách một thực thể xă hôi.

Vứt hết tri thức ta từng học của người đời, chỉ với khao khát vừa sống vừa làm người của riêng ta, ta chẳng c̣n ǵ cả ngoài : em… Hè hè…

Chán thật.

2012-04-10