CongSanVaTonGiao

Cộng sản và tôn giáo

Cũng như chủ nghĩa tư bản trong thời suy tàn (ê, nó có thể kéo dài cả thế kỷ đó, thế giới này đă là một "thị trường lao động" thống nhất và hoàn toàn tự do đâu !), chủ nghĩa cộng sản của thế kỷ 20, khi đă chiến thắng và nắm quyền lực, đă biến thành một thứ tôn giáo vô thần của những người kém văn hoá. V́ thế, ngược với Marx, những người ấy sợ và thù các tôn giáo truyền thống hơn là sợ bạo lực quân sự của những đối thủ của nó.

http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/04/09/converti-a-guantanamo_1178714_3222.html

Chiều kích tôn giáo ở con người ngày nay, trong thời đại khoa học này, thật đáng suy ngẫm. Nhất là với bàn dân Ziao Chỉ.

Người Ziao Chỉ rất ít tôn giáo tính.

Đạo Lăo quá thơ để có thể trở thành một tôn giáo ở đời.

Đạo Khổng không có tính tôn giáo.

Đạo Phật, trong sinh hoạt xă hội xô bồ ngày nay, có tính tôn giáo. Đối với số đông, kể cả các người nắm quyền lực, nó có chức năng rất thực dụng : xin xăm, bổng lộc, ân huệ, phép lạ, lời lỗ. Nhưng chiều kích tâm linh của đạo Phật đối với người Ziao Chỉ th́ không thể phủ nhận được.

C̣n đạo làm người cố hữu của dân Ziao Chỉ th́ quá hồn nhiên, tù mù, chẳng thể biến thành một thứ tôn giáo nào cả.

Hai tôn giáo quyết liệt nhất ở Ziao Chỉ Quận hiện nay là : Ky Tô Giáo và Cộng Sản Giáo. Ky Tô Giáo có nhiều khả năng lâu bền hơn Cộng Sản Giáo nay chỉ c̣n cái xác chữ thôi trong khi Ky Tô Giáo vẫn đậm chút t́nh người ngay cả đối với người không tin ở nó.

2009-04-09