Cứ thư thả

Trên đời này không có ǵ đáng làm ta căng thẳng, hối hả.

Trừ t́m người, yêu người, làm người.

Toàn là chuyện đ̣i hỏi thời gian, nhẫn nại.

2014-03-13