Cực đoan

Khi suy luận, ta cực đoan. Ta cần hiểu tận gốc điều ta quan tm. Ta khng thể nhẹ dạ tin những g người đời, d l chuyn vin hay bc học đời nay, đ bơm, sẽ nht, vo đầu ta. Bằng tiếng ZiaoChỉ u yếm hay tiếng PhuLăngXa khắc nghiệt. Ta th chấp nhận ta khng hiểu cn hơn tưởng tượng ho rằng ta đ hiểu. Hay m đềm thoả mn với "giới hạn của con người", e tutti quanti. Đin thật.

Nhưng ta chưa hề ứng xử cực đoan với con của người.

C thể, điều đ khiến ta phải sống bn lề x hội, tri cũng như phải.

V thế, ta t bạn. Đnh vậy. Nếu những bạn cn lại hay sẽ c, đng lm bạn.

Nếu đời ta c cht nghĩa, cht tnh, cũng chỉ thế thi.

2013-04-15