Cuối cùng

Cuối cùng, ai cũng như ai, phàm phu tục tử như ta hay trí giả thánh hiền đến mấy, như người đời, ai cũng phải chết.

Chết long trọng truyền thống Ziao Chỉ hay PhuLăngXa, chết vặt hay chết mơ hồ thênh thang như ta muốn chết, cũng là chết. Cũng là chấm hết. Cũng về cơi vô ngôn.

Chết rồi, ai c̣n (là) ai ? Tuỳ người đang sống.

Người ơi, dám sống như một con người phải chết không ? Dám yêu không ? Biết yêu không ? Bản thân ta băn khoăn ? Dường như ta chưa hề biết.

Ngày ta chết, ai c̣n chút t́nh với ta, hăy khạc nhổ vào kiếp người này. Con người không đáng phải sống và chết như thế.

2013-11-23