Cưỡng ép nghệ thuật

Sáng tác nghệ thuật không thể cưỡng ép hay khuyến khích được. Khi tác phẩm phải chào đời, trong bất cứ hoàn cảnh nào, nó sẽ chào đời. Khi nó chưa chín mùi, cố gắng bao nhiêu đi nữa, nó cũng không đành chào đời. 

Ôi ta thèm thèm được nghe nhạc Niệm thức quá. Bài thơ ấy đă động ḷng ta, dù ta zốt thơ và nhạc.

Hè hè…

2014-12-21