Dại khn

Dại khn

M thơ văn l dại. Nhờ dại, c khi nhận được cht tnh.

Ngờ vực thơ văn l khn. V khn, chẳng bao giờ thụ hưởng được g, kể cả chnh mnh.

Ta khng nn tiếp cận thơ văn với lng ngờ vực. Tiếp cận rồi, đừng bao giờ qun : chữ nghĩa l phương tiện tối ưu để lừa gạt chnh mnh, lừa gạt nhau.

H h

2011-07-05