DamDo

 

Dấm dớ

 

Sao cứ đau dấm dớ thế ny ?

Dnh dng g tới ta ?

Ừ, đng vậy

Nếu ta chỉ l ta

Nhưng khi ta muốn lm mnh

h ai tai

2010-12-23