DanhVay-2

 

Đành vậy ?

 

Đời nó thế v́ người nó thế. Đành vậy ? Không !

V́ người là tác phẩm của người, của ta !

Thế th́… quên sao đành, và và quên sao đành

Hè hè.

2009-10-30