DaoVan

Đạo văn (trao đổi)

Song truyện Yêu - Chết của ta đều bắt đầu bằng hai câu thơ của Beaudelaire.

Bạn lưu ư ta :

> So với ấn bản điện tử, ấn bản giấy thiếu mất cái tên Baudelaire !

** Cố ư. Hai câu thơ này đă đi vào đời, tác giả không thể mơ ước điều ǵ hơn, cần ǵ phải nêu tên tác giả ? Nhiều câu thơ của Nguyễn Du cũng thế, bàn dân thuộc ḷng, tưởng là ca dao, chỉ trí giả mới biết là thơ Nguyễn Du. Được trí giả biết, vinh quang thích đáng. Được bàn dân biết kiểu ấy là giấc mơ lớn nhất của nhà thơ, nhà văn. Thế mới thấy Hồ Xuân Hương khác đời !

Hoài băo lớn nhất, cuối cùng, của nghệ sĩ không là thành danh một thuở, mà là tồn tại trong ḷng người, vượt thân xác ḿnh, tiếp tục ở đời qua thân xác tha nhân. Tác phẩm nghệ thuật, trong đó có thơ văn, khiến điều ấy khả thi.

V́ thế, tạo được một tác phẩm nghệ thuật thôi, đủ măn nguyện, nhưng chẳng dễ ǵ.

09/2010