DarwinTuTuDuyHinhThucToiTuDuyBienChung

 

Darwin, từ tư duy h́nh thức tới tư duy biện chứng

 

Nhật báo Le Monde và nhà xuất bản Flammarion đăng và bán, trong một ngày thôi, quyển L'origine des espèces của Darwin với giá 1 €, mở màn đăng "những quyển sách đă thay đổi thế giới", mỗi thứ 5 một quyển. Ôi, thế th́, mỗi tuần ta chỉ bỏ 5€ thôi và chịu khó đọc một quyển trong bộ sách này th́ sau một năm, ta có thể bớt ngu nhiều. Tôi đă mua quyển sách ấy với giá ấy. Nay đă đọc "lại". Phải nói : rất chán ! Cơ bản, đây là một cuộc tranh luận giữa Darwin với những thành kiến của thời ông, những thành kiến mà, hôm nay, người làm khoa học chẳng mấy ai tin nữa. Nhưng đấy cũng là giá trị lớn nhất của quyển sách : một cuộc tranh luận khổng lồ giữa nhiều thế kỷ tín ngưỡng của một nền văn minh với một cá nhân muốn hiểu.

Cuộc tranh luận ấy có thể tóm tắt, một cách thô bạo, như thế này.

Nói chung, tới thời Darwin, hầu hết trí giả đều chấp nhận sự mô tả thế giới tự nhiên của Linné : "vật giới", thảo giới, thú giới (règne minéral, végétal, animal) và, trong thú giới, sự sắp xếp của ông (Wikipedia) :

(vivant, sinh giới) → règne (giới) → embranchement (ngành) → classe (lớp) → ordre (bộ) → famille (họ) → genre (chi) → espèce (loài)

Thí dụ, cho loài người đời nay (Homo sapiens) :

(vivant, sinh giới) → règne animal (thú giới) → embranchement des vertébrés (ngành có xương sống) → classe des mammifères (lớp có vú) → ordre des primates (bộ khỉ) → famille des hominidés (họ người) → genre Homo (chi người)espèce Homo sapiens (loài người hiện đại).

Thêm bước nữa, có giống ṇi : variétés.

Đây là một bước đường kinh điển trong quá tŕnh tiến tới tri thức : quan sát thế giới, đặt tên cho sự vật, sự kiện, mô tả chúng, sắp xếp chúng theo một thứ tự dễ nhớ, dễ chấp nhận v́ nó dựa vào một số đặc tính chung có thể quan sát được của những sự vật. Nét đặc thù của cách tiếp cận và suy luận này là : phi thời gian tính, phi lịch sử tính. Người ta trải kiến thức trong không gian, thế thôi. Với cách suy luận này, không thể tưởng tượng ra được học thuyết của Darwin. Mỗi loài đă được tạo ra như nó , không ai tưởng tượng được rằng con ruồi, con giun, con ếch và con người có một "cụ tổ" chung !

So với thời ông, trong lĩnh vực sinh học, học thuyết của Darwin có hai nét đặc biệt :

1/ Ông muốn tiếp cận "sự sống" trong thời gian tính của nó, t́m hiểu quá tŕnh vận động khai sinh ra và dẫn tới sự tiêu vong của các h́nh thái của nó. Đây là nét đặc thù của cách tiếp cận và tư duy biện chứng : nó không t́m hiểu bản thể của sự vật hay sự kiện v́ đối với nó không có ǵ tự tại, trường tồn, sự vật và sự kiện chỉ là những h́nh thái tồn tại tạm thời ổn định đối với nhăn quan giới hạn của ta ; nó t́m hiểu quá tŕnh vận động khai sinh ra và dẫn tới sự tiêu vong của sự vật, sự kiện.

2/ Trong nhiều môn khoa học, đơn vị đo lường thời gian có thể là ngày, tháng, năm, 10 thế kỷ. Trong môn sinh học, với cách tiếp cận và suy luận của Darwin, đơn vị đo lường thời gian là 100 triệu năm[1] ! Quá tŕnh vận động của sự sống trong thời gian ấy chẳng để lại bao nhiêu dấu vết, chắc chắn không đủ để chứng minh học thuyết của Darwin đúng.

Thực tế, Darwin đă quan sát sự vận động của những h́nh thái sống ngay trong thời đại của ḿnh, xuyên qua những kinh nghiệm, kiến thức mà loài người đă tích lũy được. Từ đó ông suy diễn ra lôgích vận động của sự sống nói chung, từ thuở xa xưa hàng trăm triệu năm, dẫn tới những h́nh thái sống có thực ngày nay. Và ông đưa ra một quan điểm biện chứng để giải thích sự h́nh thành của các loài vật. Quan điểm ấy dựa trên hai khái niệm "sự tiến hoá" (vận động trong thời gian) xuyên qua "sự chọn lọc tự nhiên" (hành-sự trong môi trường, trong không gian ở một thời điểm nhất định). Hai khái niệm này thống nhất với nhau nhờ khái niệm "sự di truyền có thêm sự thay đổi[2]").

V́ thế, học thuyết của Darwin không là một môn khoa học. Nó "chỉ là" một lư thuyết khoa học (théorie scientifique) theo định nghĩa của Gerald Edelman : một giả thuyết đi đôi với những biện luận phải được sự kiểm nghiệm khẳng định hay phản bác. Điều ấy dễ hiểu : lư thuyết của Darwin chỉ có thể đứng vững nếu ta hiểu được một cách khoa học "sự di truyền" là ǵ. Chưa kể tới chuyện di truyền có thêm sự thay đổi trong lư thuyết ấy. Thời ông, sự di truyền là một niềm tin vu vơ, một khái niệm mơ hồ, một "nguyên lư" không có cơ sở khoa học. Chính ông biết rơ điều ấy nên ông mong đợi ngành cổ sinh vật học tương lai sẽ mang lại những thông tin cho phép khẳng định lư thuyết của ông. Hôm nay, mong đợi ấy đă được đáp ứng nhưng nhờ một kiến thức… khác !

Người đầu tiên tạo ra một nền tảng khoa học khẳng định lư thuyết của Darwin là Mendel với công tŕnh nghiên cứu sự di truyền của ông, công bố năm 1865, chỉ 6 năm sau sự chào đời của quyển Nguồn gốc của các loài ! (1859). Nhưng thời đó không ai quan tâm tới tác phẩm của Mendel.

Đến thế kỷ 20, người ta mới có khả năng t́m hiểu sự sống ở mức phân tử, định nghĩa, kiểm chứng bằng cách thao tác vào chương tŕnh gien của các loài sinh vật, xác định "sự di truyền" là ǵ và vận động ra sao. Dựa vào những kiến thức ấy, ngành cổ sinh vật học khám phá được trong ADN của nhiều di thể những bộ gien cho phép khẳng định quan điểm của Darwin. Lúc ấy lư thuyết của Darwin mới được dứt khoát khẳng định : đây là một cách tiếp cận và tư duy khoa học có thể làm sợi chỉ đỏ hướng dẫn suy luận của con người trong nhiều ngành khoa học của môn sinh học.

Darwin lớn ở đó.

Văn hoá Anh sau thời Phục Hưng quả là đồ sộ. Newton, một đỉnh cao của khoa học vật lư. Darwin lập nền tảng cho sinh học. Adam Smith lập nền tảng cho kinh tế chính trị học. Shakespeare và biết bao nhân tài khác trong những lĩnh vực của nghệ thuật và tư duy !

sửa lần cuối : 2009-10-30

 [1] Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng tất cả các thú vật có trên mặt đất đều xuất thai từ một sinh thể đă sống cách đây 600 triệu năm.

[2] Một cá thể truyền lại cho con cháu những đặc tính dị biệt của ḿnh đối với đồng loại, thuận lợi cho cuộc tồn sinh.