Đầu năm uống rượu

Uống rượu, c khi vui, c lc nhục.

Khi qu vui, ta uống rượu để khng qun nỗi nhục lm người hm nay.

Khi qu nhục, ta uống rượu để vui vẻ tiếp tục lm người cho ra người.

Dĩ nhin, ta nguỵ biện : ci lưỡi khng xương ni g cũng được. Miễn sao uống cho đ. C thể sự thật của ta ở đời ny chỉ c thế thi. Nếu thế, h h

2012-01-01