Dy thp gai ở ta

Bạn đọc lại Tư-duy tự-do v bạn

lập tức thừa nhận "loại ngn ngữ chằng chịt kiểu dy thp gai đy !"

Đng vậy. Ngn ngữ ta trong quyển sch ấy chằng chịt dy thp gai. V ci đầu, thậm ch xc thịt ta, trong qu nhiều năm đ quằn quại trong những hng ro thp gai chằng chịt.

Ai từng m tới cng văn học hay triết đều đ từng nghiệm sinh.

Phải phủ định tới cng ngn ngữ quen thuộc của chnh mnh mới mở được cho mnh một ngưỡng cửa tự do lm người.

Than i, phủ định chnh mnh đồng thời l khẳng định mnh đ từng thế : sản phẩm tự nguyện của v vn hng ro thp gai của tha nhn.

2013-09-07