DeHieuMotNgoiBut

 

Để hiểu một ngi bt

Trong một đời cầm bt, bi tầm thường lun lun nhiều hơn bi đặc sắc. Nhưng khi ta suy luận nhất qun v c hệ thống th bi no cũng c t nhất tc dụng ny: soi sng một gc độ nhn về một vấn đề g đấy, chưa kể c thể c một hai hay. Cuối cng n gip độc giả thấy hnh trnh tư duy quanh co, cực nhọc, vấp vp của một con người qua một thời đại. Điều ấy qu. Th dụ: trong một thời gian di, bi vở của Trần Đức Thảo kh duy vật my mc, gio điều. Thế m trước khi chết, chng đ bật ln trở lại, c một số tưởng hay qua những cu văn tuyệt đẹp tuy ngn từ ni chung th hỡi ơi đ qu lỗi thời. Được đọc ton bộ tc phẩm của chng gip chng ta thấy r ch kh của Trần Đức Thảo.

2010-03-15