Đm đn Rồng giữa ban ngy Ty U

Đm đn Rồng giữa ban ngy Ty U

Lu rồi, ta khng cn sống hay trở lại Thăng Long.

Chỉ cn cht tnh hiu quạnh ở lng ta Ziao Chỉ. Chỉ cn cht tiếng Việt trong hồn ta hư hư thực thực. Nửa của tuổi thơ, nửa của tuổi gi. Hai thế giới xa lạ. Như sống với chết. Như mối tnh đầu v mối tnh cht.

Thi th trọn tnh với mnh, vậy vậy thi, nh.

Khi cơ thể của ta v rượu cn cho php, ta sẽ khng qun. Bất cứ g. Kể cả nỗi nhục.

2012-01-21