Đm xun, lc người tn

Bạn ta, như ta, sẽ chết lc no khng biết, c khi chưa kịp ngắc ngoải ni mnh cn yu g hay ai ở đời.

Chết. Khng thm được an ủi trong kiếp ny. Khng thm mơ đầu thai vo kiếp khc.

Nhưng ta "sợ" chết c đơn trong sợ hi.

Thật buồn cười. Ai m chẳng chết một mnh ? Xưa nay c ai chết thay ai được ? Vậy sợ qui g ?

2014-01-31