DiVaO

Đi và ở

Lúc ra đi, bạn bảo : chuyện văn chương như đă xa xăm.

Có mấy khi văn chương đồng hành với bước đổi đời, trừ khi ta đổi đời để hành văn hoặc hành văn để đổi đời.

Đổi đời rồi, chuyện đáng tồn tại ở đời chỉ có hai nơi tồn tại thôi : tâm hồn những người yêu mến ta và tác phẩm nghệ thuật hay/và lư trí.

C̣n lại, đời cát bụi trầm ḿnh sa mạc.

2008-08-29