Đi xa

Xưa kia, mỗi lần đi xa, ta thường nghĩ : ta sẽ tiếp cận được điều mới lạ, th vị, rồi trở về ci mnh, phong ph hơn.

Nay, đi xa, ta biết ta sẽ chẳng tm được g mới lạ, v khng chắc sẽ trở lại ci mnh.

Phải chăng đy l tm trạng của người thức mnh đang nho trong ci v ngn ?

C lc ta muốn tht : ai ơi, cứu ti với. Nhưng ta ngượng. Ta vốn Ziao Chỉ m. H h.

2013-07-18