Dịch cho thật hay

Anh ấy bảo : cần nhất là phải dịch cho thật hay ! Bất ngờ quá, chả ai bảo em như vậy.

** Anh ấy có lư.

Dịch đúng nội dung, chỉ là trao nhau kiến thức. Trong lĩnh vực này ngôn ngữ tuyệt hảo là ngôn ngữ toán, hầu như không cần dịch. Sau đó, là ngôn ngữ vật lư và vài môn khoa học "chính xác" khác.

Ngôn ngữ triết không thể như vậy : nó không chỉ trao nhau kiến thức, nó c̣n đ̣i trao nhau chút t́nh, chút người. V́ vậy, đă dịch văn, kể cả triết, hăy cố dịch hay, cố cho ai ai chút ḿnh, chút người chỉ có ở ḿnh thôi. Nếu có được một người, xuyên qua bản dịch, cảm được điều ấy, dịch văn quả là chuyện đáng làm. V́ đó cũng là một cách làm người.

2014-11-22