DichTuTuOMy

Dịch tự tử ở Mỹ

Theo oép của nhật báo Pháp  : LEMONDE.FR | 15.11.07 | 11h50

Hiện nay ở Mỹ đang có "dịch tự tử" trong giới cựu chiến binh. Riêng năm 2005, trung b́nh mỗi ngày có 17 vụ tự sát. Tỷ lệ này gấp đôi tỷ lệ trung b́nh trên toàn quốc. Riêng với lớp tuổi 20-24, tỷ lệ tự sát ấy c̣n kinh hoàng hơn : gấp 4 lần tỷ lệ trung b́nh trên toàn quốc.

Báo Times (Mỹ) c̣n trích kết quả của một nghiên cứu : 25% số người vô gia cư ở Mỹ là cựu chiến binh.

Ôi, xưa nay kẻ cầm quyền mấy khi coi sĩ tốt hơn cỏ rác ?

Câu nói bất hủ sau đáng đi vào văn chương và suy luận văn học. Nó khiến tôi nhớ Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh, tiểu thuyết VN đạt tầm nhân loại.

"Tout le monde ne revient pas de la guerre blessé, mais au bout du compte personne ne revient égal à lui-même".

Tạm dịch :

Trong chiến tranh, không phải ai cũng mang thương tích trở về, nhưng xét cho cùng không ai trở về ngang tầm người của chính ḿnh được.

Cuối đời, Trần Đức Thảo đă từng bàn chí lư chí t́nh về ư tưởng "bằng chính ḿnh" (égal à soi-même). Đúng, không cần phải là triết gia mới cảm nhận được xác đáng nhiều sự-thật cửa kiếp người.

Mặt phải của hiện tượng này ? Chính dịch tự sát này nói lên sức sống của một nền văn hoá : nó vẫn sản sinh được những con người, nhất là ở tuổi 20-24, thấy được có lúc cuộc đời này không đáng sống.

PHĐ

15/11/2007