Dịch văn-3

Dịch văn chẳng khc sống bao nhiu. Mở một cu, mở tiếng cho đời. Khp một cu, khp lời tử biệt. Trở về ci v ngn chẳng cn g đng lưu luyến.

2018-04-02