DichVan

 

Dịch văn

 

Dịch văn, ta thực hiện một cuộc gặp gỡ xuyn qua văn bản giữa tc giả, dịch giả v độc giả.

Quan hệ tay ba thầm kn ấy cũng c lc say sưa. Nhưng chẳng thể no trnh được đủ kiểu hờn dỗi.

H h

2010-08-03