DichVanPhong

 

Dịch văn phong

"Dịch" văn phong khng l dịch chữ nghĩa. Phải biết yu.

Đời nay, đ lỡ yu th khốn nạn. Trước khi hạ bt dịch văn, nn nhớ kỹ.

H h

2010-11-10