Điều chn nhất

 

Điều chn nhất

 

Mất hứng đọc, tuy vẫn đọc. Ci g cũng thấy nhạt nhạt, gi nua.

V chnh ta đ gi nua, mất khả năng cảm nhận thế giới ?

Hay v thế giới ta đang sống qu gi nua ?

Chắc chắn hai điều ấy c quan hệ với nhau.

2011-02-18