DieuKhoHocNhatODoi

Điều khó học nhất ở đời, hiểu và… yêu

 

Hiểu người khác trong bối cảnh sống của nó, trong hoàn cảnh riêng tư của nó, trong nhân cách đặc thù của nó, là điều khó học nhất ở đời. Khó hơn học triết, học kỹ thuật viết văn. Có thiếu ǵ triết gia và nhà văn chưa từng biết tới ! V́ kiến thức và lư trí thôi không đủ, phải có chút ḷng vị-tha. Khi những năng khiếu ấy thống nhất trong phong cách ứng xử với người đời, có thể gọi là t́nh người, t́nh yêu. T́nh ấy giúp ta hiểu chính ḿnh, biết yêu người đời, biết yêu chính ḿnh.

2008-04-17