Điều ta khng hiểu được

Điều ta khng hiểu được, ta đnh m xuống mồ, để lại một cu hỏi.

Nhưng ta tin : sẽ c người hiểu.

Đ l an ủi duy nhất cho những kẻ lắm điều.

H h.

2016-10-17