Đọc lại Le Petit Prince[1]

Thỉnh thoảng, ta thm đọc một ng văn PhuLăngXa ra hồn văn.

Thiếu g ? Thiếu thật !

Đm qua, ta vớ được quyển Le Petit Prince trong phng của con.

Nội dung quả tầm thường, nhưng giọng văn sao c thể tha thiết, u yếm v trong sng đến thế ! Nhất l khi nghe Grard Philippe đọc. Khng sao qun được.

Đy l giọng của một người đn ng chn chắn ni chuyện với đứa b con ở chnh mnh !

Ở mỗi người, cho tới chết, đứa b đ c thể chm lặng trong tiềm thức nhưng khng bao giờ tiu vong. Cng gi cng nhớ.

2013-11-23

 [1] Le Petit Prince, St Exupry