Đọc sch - 02

C lc ta tự hỏi.

Mai đy ta ắt chết, bnh thường thi. Thng no ta chẳng nhận tin người cng thời với ta đang hay đ chết ?

Vậy, hm nay, ta đọc sch lm g ?

Xưa kia, ta đọc sch v ta. Đời qu m u, đen tối, tuyệt vọng. Ta cần nh sng của tha nhn. Ta đ nhận. Xin cảm ơn.

Sau đ, ta đọc sch v người : ta tin ta c thể truyền lại những g ta đ đọc v hiểu, lại thm cht mắm muối, cho người khc.

Hm nay, điều đ nhiều khả năng ho. Viết điều đng viết đi hỏi qu nhiều thời gian. Mai ta lăn c vo ci v ngn th hm nay ta mất thời giờ đọc sch để lm g ? Thế m ta cứ thm đọc ! C thể nỗi thm đ thể hiện kht khao lm người, bất kể, cuối cng, lm được tới đu ?

2014-02-13