Đọc sch

Mỗi người tiếp cận tc phẩm văn học hay triết học với ton bộ kiến thức v nghiệm sinh mnh vốn c lc mnh đọc.

Đọc một quyển sch ở hai thời điểm khc nhau trong đời mnh, thấy n khc l chuyện "tự nhin". Nếu thế, đng mừng. Nhưng v sao, ở ta, điều ấy "tự nhin" ? V "tự nhin" như thế đng sống chăng ?

Tahar Ben Jelloun đ từng viết Le premier amour est toujours le dernier, Mối tnh đầu mi mi l mối tnh cuối, m.

Cu văn ny hay, như v vn cu văn khc, kiểu ấy, ở đời : n đng một nửa, sai một nửa.

Chnh xc hơn, n nửa chn thật, nửa gian dối (với chnh mnh), v nghệ thuật !

Mối tnh đầu của ta đ l. c thay, n đ l ở ta, một con người chưa chết ! Thế th n l ta v ta l n. t nhất trong một kiếp nhn sinh.

Thế m, hm nay, ở ta, n nỡ l mối tnh cuối ! Nghĩa l : ta đ mất khả năng yu H h.

i, nếu hm nay, ta động cỡn đam m một nng tin Ziao Chỉ hay PhuLăngXa no đ, tất cả những mối tnh đ l trong đời ta kh c thể l mối tnh cuối.

Điều ấy khả thi nếu ở đời ny cn một nng tin no đ nỡ động cỡn đam m ta hơn l đam m chnh nng! Ho ơi l ho !

2013-09-07