Đọc Tầm Tần Kư – 2

Người thích Đông Châu Liệt Quốc, đọc Tầm Tần Kư sẽ dễ say mê : vừa thân thuộc, vừa mới lạ.

Người chưa hề đọc và thích Đông Châu Liệt Quốc, đọc Tầm Tần Kư sẽ thấy xa lạ, chán nản.

Tầm Tần Kư dịch qua tiếng PhuLăngXa, khó t́m được nhà xuất bản.

Huỳnh Dị giới hạn ở đó.

Ngày nay, văn chương muốn đi vào nhân loại rộng răi phải có tầm vóc người phổ biến của thời đại này, và hơn chút. Chỉ vay mượn đôi điều của văn hoá khác tô điểm cho văn hoá khai sinh ra ḿnh, không đủ.

2015-12-05