DocThoai

 

Độc thoại

 

Độc thoại l đối thoại với chnh mnh.

Nếu mnh chỉ l mnh thi, chẳng c g để ni với mnh cả, biết hết rồi m, khng thể độc thoại được.

V mnh cn l người khc ở mnh nn mnh c thể đối thoại với chnh mnh, c thể độc thoại. Người khc ở mnh l ngn ngữ mnh dng để độc thoại. Ngn ngữ ấy l ngn ngữ của ring mnh, đồng thời l ngn ngữ của người khc ở mnh.

Muốn độc thoại thnh văn, phải biết yu tha nhn ở mnh, d c lc n đng ght, đng căm th, đng khinh, đng tởm đến mấy.

H h

2011-11-10