DocVetNangChieu

 

Đọc Vệt nắng chiếu, tôi làm sao với tới của Petri György

 

Thanh niên, ta đă từng quen một người đàn bà như thế. Chưa "dơ bẩn" đến thế, nhưng thân phận chẳng khác ǵ. Riêng với ta, em rất chân thật, nhân cách. Ta đă sợ, đă xa lánh em. Mỗi lần nhớ lại, ta đau, ta nhục. Không khinh chính ḿnh sao được ? Hè hè.

Phải nhớ hết những chuyện như thế này mới nên người được.

2009-02-22