DoiNguoi

Đời người

Đời người đơn giản mà cực khó.

Ăn mà không nhục. Mặc mà không dơ. Có mái nhà che mưa nắng mà không ngộp. Yêu mà không chiếm hữu - lệ thuộc. Hành-động mà chân t́nh. E tutti quanti

Chỉ thế thôi, sao mà khó thế, khổ thế ?

Hè hè…

2011-08-28